Contingut

Grup 5. EstadísticsChartgo

Vosaltres sereu els estadístics.

La vostra missió consisteix en esbrinar on es localitzen els principals volcans (2 darrers anys) i terratrèmols (5 darrers anys)

En un document de text haureu d'inserir:

  • Una taula amb la següent informació:
    • Nombre de volcans i terratrèmols que es produeixen a cada continent (separeu Amèrica del Nord d'Amèrica del Sud)
    • Percentatge de volcans i terratrèmols per continents.
  • Un gràfic dels resultats obtinguts.


Per fer-ho podeu consultar les següents pàgines web: