Contingut

AvaluacióL'avaluació d'aquesta webquest consistirà en la revisió de dos aspectes molt concrets:


L'avaluació del treball en grup i la valoració del treball final.


Ho farem per mitjà d'aquestes dues rúbriques:Per estar ben satisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 17 punts en cadascuna d'elles.