Contingut

Activitat 6. Responsables de prevenció


Imatges de desastres


Sistema de prevenció de tsunamis

Vosaltres sereu els responsables de la prevenció dels desastres naturals

El Govern del vostre país us ha encarregat que redacteu diferents missatges per tal d'informar a la població, via twitter, del que caldria fer en cas que es produís un terratrèmol, l'erupció d'un volcà o un tsunami.

Haureu de recollir, en un document de text, 6 missatges de cada fenomen natural tot raonant per què heu escollit aquests i no uns altres. Cada missatge ha de tenir un mínim de 100 caràcters i un màxim de 140.

Dissenyeu també, amb la barra d'eines de dibuix del mateix editor de text, 10 pictogrames d'avís relacionats amb els missatges anteriors.

Haureu de recollir tots els missatges en un document de text.

Trobareu informació en cadascuna d'aquestes pàgines: