Contingut

Editors: Conclusions i publicació del llibre digital

Enllaç al web Calaméo

Tutorial Calaméo. Àlex FontI per acabar ja només us queda:

  • Exposar cadascun dels vostres treballs
  • Raonar i consensuar si fenòmens naturals com aquests poden passar a la zona on vivim.
  • Recollir la informació de cada grup i la conclusió final en un sol document. Cal incloure una portada i un índex.
  • Revisar l'ortografia i el disseny
  • Publicar el treball en format de llibre digital utilitzant l'aplicació Calaméo