.

Avaluació

L'avaluació d'aquesta cacera la realitzarà el professorat. Per tal d'obtenir un bon resultat necessiteu sumar més de 18 punts.

Just

(1 punt)

(2 punts)

Notable

(3 punts)

Excel·lent

(4 punts)

Total

Preguntes de la cacera S'han respost correctament fins a ¼ part de les preguntes de la cacera S'han respost correctament fins a la meitat de les preguntes de la cacera S'han respost correctament fins a ¾ parts de les preguntes de la cacera S'han respost correctament més de ¾ parts de les preguntes de la cacera
Escollir la tasca a realitzar No hi ha hagut acord entre els membres del grup i han hagut de recórrer a votacions per decidir la tasca Han estat capaços de posar-se d’acord en la tasca, però ha estat molt difícil aconseguir-ho S'han posat d'acord força aviat, però hi ha hagut moments puntuals de fricció Després de dialogar correctament, han estat capaços d’arribar a un ràpid consens
Preparar-la Els ha costat posar-se a treballar. Estaven poc motivats S'han posat a treballar ben aviat, però amb un ritme de treball força lent S'han posat a treballar amb interès i han avançat en els preparatius de la tasca a un ritme adequat S’han posat a treballar amb molt d’interès i amb un esperit molt positiu. Tots els membres del grup feien aportacions interessants i ningú quedava al marge
Interpretar-la Han tingut moltes dificultats per interpretar la seva proposta. Es notava que faltava molta preparació La interpretació ha estat només correcta. Faltava entusiasme i una mica més de preparació Han fet una bona interpretació. S’ha notat l’esforç realitzat en la preparació de la tasca Han realitzat una interpretació de molta qualitat i de gran emotivitat
Enregistrar-la S'ha enregistrat la tasca en vídeo de manera rudimentària S'ha enregistrat la tasca en vídeo de forma força correcta i s'ha editat per afegir-hi un títol S'ha enregistrat la tasca en vídeo de forma ben correcta i s'ha editat per a millorar-lo S’ha enregistrat molt bé la tasca i s’ha fet una molt bona feina d’edició. S'ha aconseguit un autèntic videoclip
Publicar-la al web S'ha publicat el vídeo a youtube S’ha publicat el vídeo a youtube i s'ha compartit al web del centre S’ha publicat el vídeo a youtube, i s'ha compartit al web del centre acompanyat d’una notícia informant de la proposta S’ha publicat el vídeo a youtube, i s'ha compartit al web del centre acompanyat d’una notícia informant de la proposta. A més, s'ha enviat l'enllaç de la notícia i del vídeo al bloc de centre implicats
Nota final
Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.    Licencia Creative Commons   Llicència de Creative Commons