Glossari
 
 
 
Ajuda 
Alçar 
Àncora 
Andana 
Aparellar 
Apuntalar 
Arbre 
Armador 
Arqueologia 
Barrinar 
Bergantí 
Bòta 
Bruscar 
Buc 
Cabota 
Cabrestant 
Cadena 
Cafís 
Caixó 
Calafat 
Calafatar 
Cànem 
Cap 
Carena 
Cavilla 
Cingla 
Cinta 
Clau 
Clavaó 
Coberta 
Coca 
Coment 
Contoval 
Corder 
Cosit 
Costella 
Costellam 
Crostam
Derelicte 
Dotzena 
Drassana 
Eixàrcia 
Eixarciar 
Embarcació 
Embó 
Embonar 
Enramar 
Entaulament 
Envasar 
Escalemot 
Escar 
Escoa 
Eslora 
Espalmar 
Esquelet i juxtaposat 
Esquelet i tinglat 
Estamenera 
Estampir 
Estopa 
Ferrer 
Folrat primer i cosit 
Folrat primer i juxtaposat 
Folrat primer i tinglat 
Folre 
Fragata 
Galera 
Gàlib 
Galiota 
Garba 
Gresa 
Grossa 
Gua
Llegua 
Llengueta 
Lli 
Lliura 
Madís 
Manàc 
Mànega 
Massos 
Mestre d’aixa 
Milla 
Miller 
Mossa 
Mostassaf 
Nau 
Navegar 
Oberta 
Obra morta 
Obra viva 
Onça 
Pam de gua 
Paralla 
Paramitjal 
Parçoner 
Passa 
Patró 
Pega  
Pilot 
Pla 
Popa 
Proa 
Puntal
Quaderna 
Quilla 
Quintar 
Quitrà 
Rafal 
Rampí 
Remolar 
Resina 
Roda 
Rova 
Salma 
Sentina 
Senyor de la nau 
Serra 
Seu 
Taula 
Timó 
Tinglat 
Tonatge 
Treure 
Vaixell 
Varar 
Vela 
Veler 
Vers
 
 
Ajuda Llançament de proa o de popa.
Alçar Aixecar, posar dreta una embarcació quan s'ha de reparar, netejar el fons o bé ha hivernat en terra.
Àncora Instrument que serveix per a fixar una embarcació al fons del mar.
Andana Filera de taules del folre.
Aparellar Dotar d'instruments de treball a una embarcació.
Apuntalar Posar puntals de fusta als costats d'una embarcació quan aquesta està treta en terra, evitant així que caigui.
Arbre Pal que aguanta la vela o veles d'una embarcació.
Armador Propietari d'una embarcació.
Arqueologia Ciencia o disciplina que estudia la cultura material i activitat produïda per part de l'Home. Hi ha qui diferencia l'arqueologia terrestre de la subaquàtica pel medi on es treballa, i l'arqueologia submarina que seria l'específica feta al mar diferenciant-la de la que es practica en aigües internes. L'arqueologia naval sera l'especialitat que estudia els vaixells, siguin troballes terrestres o subaquàtiques.
Barrinar Foradar.
Bergantí Tipus d'embarcació.
Bòta Contenidor de fusta.
Bruscar
Buc Cos d'una embarcació.
Cabota Cap d'un clau.
Cabrestant Argue, eina que serveix per a manipular grans pesos en una embarcació, bàsicament llevar àncores.
Cadena A part de la cadena de ferro d'una àncora, també es diuen cadenes a les peces de fusta que presenten forma de serra i es disposen longitudinalment de proa a popa per sobre de les llates.
Cafís
Caixó
Calafat
Calafatar
Cànem
Cap
Carena
Cavilla
Cingla
Cinta
Clau
Clavaó
Coberta
Coca
Coment
Contoval
Corder
Cosit
Costella
Costellam
Crostam
 
 


Pàgina principal
Construcció naval - Antiguitat - Edat Mitjana - Derelictes
Iconografia  - Documentació escrita - Terminologia
Bibliografia - Vincles - Novetats