Correlació i regressió lineal  
 

amb una recta de regressió
amb les dues rectes de regressió

 
  Gràfic de la funció inversa (en obres)  
  Derivada d'una funció en un punt  
  Gràfics de les funcions f(x) i f'(x) (en obres)  
  Funcions trigonomètriques:  
   
  Trigonometria  
  Resolució de triangles obliquangles  
  Transformacions d'una funció (en obres)  
  Estacions astronòmiques  
  Mètode de Gauss-Jordan per resoldre S.E.L. amb Wiris