Què és? Què és tres-sis?
Recursos Recursos 3-6
Si treballes amb els ordinadors a l'escola ...
Enquesta Enquesta sobre l'ús de les noves tecnologies a EI
Realitzada a 148 escoles públiques de Catalunya el curs 96/97.
Enllaços Llocs d'interès
Per trobar recursos navegant.

Montse Vega Hors
mvega@pie.xtec.es
Darrera actualització:
12 d'octubre 1999