Una mica de cada...
Enllaços amb diverses pàgines d'interès per als professionals de l'educació.
Programes educatius shareware i freeware
Enllaços amb servidors de programes shareware (prova primer i després compra) i freeware (lliure distribució).
Centres de recursos pedagògics
Enllaços amb centres de recursos pedagògics d'arreu.
Pàgines infantils
Enllaços amb pàgines adreçades a nens i nenes.
Institucions del món de l'educació
Enllaços amb pàgines institucionals del món de l'educació.
 
 
torna a TRES-SIS Si coneixes algun enllaç interessant, escriu-me
Montse Vega: mvega@pie.xtec.es