Torna al menú
Una mica de cada...

 • Agenda Educació
  Esdeveniments educatius a Catalunya. És una iniciativa de l'Ajuntament de Callús, IEARN, Pangea, i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

 • Associació de mestres Rosa Sensat
  Pàgines d'aquesta associació. Hi trobareu informació sobre les activitats que desenvolupa.

 • CAPPEV
  Pàgines de la Coordinadora per l'ensenyament del valencià de la Marina Alta. Hi trobareu, ademés d'informació sobre les activitats d'aquesta entitat, recursos per als ensenyants.

 • CREDI de l'OEI
  El Centro de Recursos Documentales e Informáticos de la Organización de Estados Iberoamericanos és un servei de documentació i informació sobre educació, ciència i cultura iberoamericana.

 • Departament de Psicologia. Universitat de les Illes Balears
  Hi trobareu el projecte Vispro, que inclou diversos programes d'ordinador per ajudar en les tasques docents dels educadors aprofitant els avantatges dels suports informàtics.

 • ĦĦĦDespués de todo es un mundo pequeño!!!
  Pretén posar en contacte i generar projectes comuns entre mestres i estudiants d'arreu del món.

 • DocE - Bases de Datos de Recursos Didácticos
  Literatura infantil i juvenil i llibres de coneixement, llibres professionals i materials curriculars, programari educatiu en suport CD-ROM/CD-I o disquet i vídeos didàctics.

 • Early Childhood Education and Activity Resources
  El seu nom ho diu: recursos per a l'educació infantil.

 • Edualter
  Xarxa de recursos per a l'educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat.

 • Educación Infantil. Guía Documental y de Recursos.
  Des d'aquesta pàgina us podeu baixar aquest document en format comprimit (.zip). Es tracta d'una extensa recopilació de recursos didàctics per a la educació infantil publicat pel MEC. També trobareu una referència a la base Sinera.

 • Education World (tm) Search Engine
  Motor de cerca amb més de 50.000 llocs d'interès per a mestres (americà).

 • El claustre virtual
  És una proposta que pretén crear un lloc de trobada i debat dels professionals del món educatiu.

 • Foro de Educación Inicial
  Pàgines a Argentina de discussió sobre temes d'educació infantil.

 • Base de dades del Centro de Documentación de Fundesco
  Extensa base de dades de recursos en el camp de les telecomunicacions.

 • Global SchoolNet Foundation
  Tota mena de recursos sobre l'escola a Internet.

 • La página más educativa
  Extensa base de dades d'enllaços amb pàgines del món de l'educació, classificats per temes. Creada i gestionada per Manuel Pérez López de Granada. Aquí podeu fer una consulta directa a la seva base de dades.

 • Llibreria pedagògica interactiva
  Hi trobareu les següents seccions: "Llistí" e-mail pedagògic, llibre universitari, activitats extraescolars, material escolar complementari, llibre de text, revistes pedagògiques, llibre infantil i juvenil, llibre pedagògic, sala virtual al Quart Món i taulell d'anuncis.

 • Logopeda Online
  Pretén donar a conèixer el que és la logopèdia. Conté un servei de consultes logopèdiques on-line.

 • Logopedia
  Recursos a la xarxa per als professionals dels trastorns del llenguatge, la veu i la parla.

 • Nodos en español sobre educación
  Llistat d'enllaços d'interés per als professionals de la educació fet per en Francisco Aliaga de la Universitat de València. Hi trobareu: centres oficials, centres universitaris, recursos per al professorat, revistes, educació distribuïda, associacions professionals, centres no-universitaris, pàgines personals, llistes de correo, ... (en castellà).

 • NOE Un Site pour les profs
  Recursos pedagògics per als mestres (francesa).

 • PANGEA. Comunicació per a la cooperació
  Organització orientada a les persones o entitats sense ànim de lucre que treballen per la pau, la justícia social, l'educació, la cooperació i el medi ambient.

 • Proyectos educativos en español
  Per realitzar projectes de treball conjunt amb altres escoles d'arreu del món.

 • Psicomotricidad
  Pretén oferir i recollir informació sobre la psicomotricitat.

 • Redinet
  És un sistema documental automatitzat centrat en la informació educativa. Incorpora referèncias de les investigacions, innovacions i recursos didàctics produits a l'Estat espanyol.

 • Tecnologia de la informació. Estimular per educar
  Per llegir. Alguns motius per treballar amb els ordinadors a l'escola.

 • Termcat, Centre de Terminologia
  Si dubteu com s'han d'escriure alguns termes informàtics en català...

 • The Global Schoolhouse
  Vol ser un lloc de trobada i intercanvi de la comunitat escolar global.

 • Un pequeño rincón
  Pretende ser un lugar donde intercambiemos información sobre la Educación Infantil (0-6 años). Aquí hay cabida para todas las personas que estén interesadas en esta etapa educativa. Amb aquestes paraules defineix en Paquillo, l'autor, les seves pàgines.

 • Web per a Mestres
  El nom ja ho diu... recursos per mestres recollits per un mestre.

 • XERP
  Xarxa i Espai per a la Renovació Pedagògica. És una proposta de cooperació entre totes aquelles entitats, grups, centres i persones que treballen per la renovació pedagògica a Catalunya .

Torna al menútorna a TRES-SIS Si coneixes algun enllaç interessant, escriu-me
Montse Vega: mvega@pie.xtec.es