RECURSOS TIC PER A L’ACCIÓ TUTORIAL

 

 

Una WebQuest adreçada als professors/es tutors/es que necessitin utilitzar nous recursos en la seva tasca diària de la tutoria, utilitzant PBL (aprenentatge basat en la resolució de problemes) i les Intel·ligències Múltiples.

 

La realització d’aquest material forma part d’un projecte de recerca, elaborat gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006)

Dissenyada per: Núria Alart  (nalart@xtec.cat) 2007

 

 

 

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

Guia didàctica