Guia didàctica. Activitats

Portada
Introducció
Activitats
Avaluació
 
Full de control
Full d'apunts
 
Total 10 sessions + avaluació
  Contingut Tecnologia

Tasca

 

Organitzar la classe en grups de dos i triar la comarca. Localitzar el mapa a Internet.

Procés

 

Preparar una carpeta on guardar el treball. Saber localitzar la carpeta al directori i guardar-la.
Buscar fotos de la comarca per fer la portada. Escriure el títol

Copiar i enganxar imatges.

Aplicar diferents tipus de lletra, de mida i de color.

Inserir salts de pàgina un cop la donin per acabada.

En un segon full escriuran els seus noms, el curs, l’escola i el trimestre. Inserir salts de pàgina un cop la donin per acabada. Localitzar la carpeta al directori i guardar-la.
Tasca + Procés 2 sessions  
Activitats Contingut Tecnologia

1 La situació

 

1 sessió

Pintar la comarca escollida i la pròpia en un mapa mut. Dominar les eines bàsiques d’un programa de dibuix: copiar, pintar i exportar a un programa de text.

Fer un comentari.

Prèviament cal repassar unitats de relleu.

Identificar les eines de revisar l’ortografia i aplicar-les.

2 El relleu

1 sessió

Situar i escriure sobre un mapa físic de la comarca, la capital, les planes les serralades i el nom d’algun accident geogràfic..

En aquest punt és important fer servir l’atles de paper, ja que enl’electrònic els costa de situar-se.

Fer servir l’eina de text d’un programa de dibuix.

3 Els rius

1 sessió

 

Escriure en un mapa mut els noms. Explicar on desemboquen i quins pobles o ciutatses troben al seu pas per la comarca.

Ésimportant fer-los adonar que no és el riu que passa pelspobles i ciutats, sinó que aquests van ser construïts al costat del riu.

Fer servir l’eina de text d’un programa de dibuix.

Buscar, copiar i enganxar fotografies.

4 Població i economia

1 sessió

 

A través de la comparació amb la seva comarca i Catalunya, han de comprendre les dades estadístiques que es demanen, fent-ne un comentari.

Cal explicar la relació de la contaminació lumínica amb les zones més industrialitzades.

Entendre el funcionament del mapes interactius i saber treure’n la informació necessària.

5 Reporters en marxa!

1 sessió

Escriure el nom de tots els pobles i ciutats de la comarca i buscar 3 fotografies de la capital i 5 d’altres llocs. Buscar informació a través del cercador d’una web. En aquest cas de Viquipèdia: l’enciclopèdia lliure.

6 Rutes turístiques i tancament.

 

3 sessions

 

 

Preparar dues rutes turístiques per la comarca; almenys una ha de tenir interès cultural.

Motivació: Explicar-los que aquestes rutes es tindran en compte a l’hora de programar les sortides del curs vinent. És important que guardin les pàgines web dels llocs triats, els telèfons de contacte, possibles llocs on dinar

Copiar i enganxar imatges.

Repassar tot el treball i donar-lo per acabat.

Els mestres el repassarem i li donarem el vist-i-plau abans de ser imprès; després s’enquadernarà amb els millors mitjans que tinguem, per donar una bona imatge a un bon treball.

Aplicar diferents tipus de lletra, de mida i de color.

Inserir salts de pàgina un cop la donin per acabada.

10 sessions en total