Guia didàctica. Avaluació

Portada
Introducció
Activitats
Avaluació
Treballs alumnes
 
Full de control
Full d'apunts
 

Avaluació I Gairebé considero tant important aquesta avaluació com tot el treball fet fins ara.

Han d’aconseguir parlar de la comarca treballada durant 5 minuts. Tot i que les exposicions ens ocupen molt temps, és enriquidor per a ells, ja que suposa un nou repte que emprenen amb il·lusió. RÚBRICA AVALUACIÓ 1

 

Avaluació I
Exposició

 

Contingut Tecnologia

Preparació

 

Si el presenten a través d’un programa de diapositives tipus PowePoint, necessitarem 2 sessions per que resumeixin cada apartar i copiïn imatges.

Arribats en aquest punt estan cansats, però els fa il·lusió fer les diapositives, ja que és un programa molt visual i no han de recollir més informació. Amb la seva elaboració acaben d’interioritzar els continguts. És per això que us ho recomano.

També el poden presentar amb un mapa gran penjat i ensenyant les imatges del treball o d’altres maneres.

Domini d’un programa de presentació de diapositives, on recolliran algunes de les fotografies i un resum de cada activitat.

 

És important disposar d’un canó de llum per poder presentar de manera col·lectiva el treball.

Exposició oral

 

És important remarcar que es tracta d’ una explicació no una lectura del treball. Cal que es reparteixin l’explicació, assagin i memoritzin.

 

Puntuació: 2 punts per cada minut, fins un total de 10 punts.

Cal dir per experiència que la gran majoria de grups us aconseguiran un 10.

 

Prendre apunts Mentre dura l’exposició els altres alumnes recolliran les dades bàsiques de cada comarca en un full prèviament preparat. D’aquesta manera assegurem l’atenció dels companys i elaboren un dossier amb les comarques que han treballat els companys.
 

Per poder assimilar els continguts es convenient no exposar més de dues comarques en una sessió, encara que amb ½ hora ja han acabat i cal programar la resta de la sessió.

Tot i que les exposicions ens ocupen molt temps, és enriquidor per a ells, ja que suposa un nou repte que emprenen amb molta il·lusió.

 

 
Avaluació II També podeu donar per acabada la WebQuest després de l'activitat 6 (sense l'exposició oral) i per avaluar omplir aquesta RÚBRICA AVALUACIÓ 2 .