Guia didàctica. Avaluació I RÚBRICA

Portada
Introducció
Activitats
Avaluació
Treballs alumnes
 
Full de control
Full d'apunts
 
Per superar aquest treball has de treure un mínim de 20 punts. Molt bé Puntuació
1 punt 2 punts
EXPOSICIÓ ORAL 2 punts per cada minut, fins un total de 10 punts !!!    
1 punt per cada objecte relacionat amb la comarca: (paquet d'arròs, etiqueta de cava ....) màxim 2 punts ...............   .....
PRESENTACIÓ Valoració del treball :correcció i format.      
Valoració del treball d'equip.(aquesta puntuació la donen els companys) . . .
PRENDRE APUNTS Atenció individual. . . .
Valoració del dossier de les comarques exposades pels companys: format i correcció . . .
PUNTUACIÓ FINAL