Treballs dels alumnes
Portada
Introducció
Activitats
Avaluació
Treballs alumnes
 
Full de control
Full d'apunts
 

Cada grup ha elaborat dos treballs. El primer en un document de text per imprimir i el segon, extret del primer, que consisteix en una presentació de diapositives per a l'exposició oral

A nivell individual cadascú ha completat els fulls per prendre apunts i té un dossier de totes les comarques treballades pels companys.