Guia didàctica. Introducció
Portada
Introducció
Activitats
Avaluació
Treballs alumnes
 
Full de control
Full d'apunts
 

Aquesta WebQuest està adreçada als nois i noies de 1r. del Cicle Superior i creada per :

  • Conèixer Catalunya a través de l’estudi d’una comarca i comparar-la amb la seva.. D’aquest apartat n’elaboraran un treball que s’imprimirà i enquadernarà.
  • Facilitar l’expressió oral, fent-ne una exposició durant 5 minuts a tota la classe. Podem convidar a altres persones
  • Saber prendre apunts del treball realitzat pels companys .Dels resums de totes les altres comarques en tindran un segon treball que també pot ser enquadernat.

 

És molt important acompanyar-los i engrescar-los en la introducció, la tasca i al principi del procés. Un cop començades les activitats cada grup ja pot treballar autònomament. És convenient que els alumnes facin un seguiment del seu treball a través del full de control que acompanya aquest document.

En principi la temporalització és aproximadament d'unes 10 sessions, més les estones que calgui per fer les exposicions orals ( un quart d'hora per presentació d'una comarca) . Mentre uns alumnes presenten la comarca els altres segueixen l'explicació omplint el full d'apunts .

 

Cal que quedi molt clar que mai, mai es podrà copiar d’Internet cap text que no s’entengui el significat o no respongui al que es demana. També cal recordar que com que navegaran buscant fotografies els pot sortir qualsevol imatge però mai, mai poden clicar sobre imatges que no tinguin res a veure amb el treball. (sobretot pel perill de bloquejar el bon funcionament de l’ordinador, a través de propaganda no desitjada o altres problemes...)