Guia didàctica. Avaluació II RÚBRICA

Portada
Introducció
Activitats
Avaluació
 
Full de control
Full d'apunts
 
Per superar aquest treball has de treure un mínim de 20 punts. Correcte Bo Excel·lent Puntuació
1 punt 2 punts 3 punts
TREBALL D'EQUIP Comparteix els seus progressos amb els companys/es . . . .
Sap donar suggeriments . . . .
Sap rebre suggeriments . . . .
Realització del treball del qual n'és responsable . . . .
Valoració per part del grup . . . .
CONTINGUT Navegació . . . .
Recollida de informació . . . .
PRESENTACIÓ Valoració del treball individual: correcció . . . .
Valoració del treball individual: format . . . .
Valoració del treball d'equip: correcció . . . .
Valoració del treball d'equip: format . . . .
PUNTUACIÓ FINAL