Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
Temes adaptats per a l'alumnat nouvingut

Materials elaborats per Núria Mingueza de la Villa i M.Nieves Gómez Blanco

durant el període de llicència retribuida curs 2008-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT     ABECEDARI (model de lletres per l'alumnat)