Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

 

1. El creixement Avaluació 9. La Terra i la Lluna Avaluació
       
2. Els aliments Avaluació 10. Plànols i mapes Avaluació
       
3. L'aparell digestiu Avaluació 11. Les Comarques de Catalunya Avaluació
       
4. L'aparell respiratori Avaluació 12. Catalunya, una comunitat autònoma Avaluació
       
5. La nutrició de les plantes Avaluació 13. La línia del temps Avaluació
       
6. Calor, llum i so Avaluació 14. Ara i abans Avaluació
       
7. Les màquines Avaluació 15. Protagonistes de la història Avaluació
       
8. L'aire i la meteorologia Avaluació Annex: Protagonistes de la història