Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

 

1. Éssers vius i éssers inerts Avaluació   9. El plànol Avaluació
     
2. Els animals Avaluació   10. El medi físic i el paisatge natural Avaluació
     
3. Les plantes i les seves parts Avaluació   11. El treball i els sectors de producció Avaluació
     
4. Les plantes, éssers vius Avaluació   12. El paisatge humanitzat Avaluació
 
5. Els sentits Avaluació   13. Catalunya, la nostra comunitat Avaluació
     
6. L'aparell locomotor humà Avaluació   Annex: Les festes als països del món  
 
7. Els materials Avaluació   14. La teva història Avaluació
   
8. Elements de la natura Avaluació   15. Els oficis al llarg del temps Avaluació