Enllaços > Física > Electricitat
Física
Electricitat
Electricitat i electrònica
C. Capell
Aquesta web pot ser més útil als alumnes d'electrònica però hi podem trobar dos aplicacions interessants per la Física: la llei d'Ohm i el corrent altern (dintre de l'electricitat analògica).