Enllaços > Física > Gravitació
Física
Gravitació
Revolució Copernicana
Estiu, Ramon
Animació en flash molt interessant que fa una introducció a la visió històrica de l'univers. Molt adequada per començar el tema de gravitació al Batxillerat.
   
The Virtual Physics Laboratory
Anderson, G.
Animació senzilla però molt visual sobre la 2a llei de Kepler.
   
Les lleis de Kepler
Fwu-Kwun Hwang
Un applet senzill amb el que podem simular i comprovar les tres lleis de Kepler.