Enllaços > Física > Magnetisme
Física
Magnetisme
Inducció magnètica
Davidson
Simulació (molt real) de la inducció d'un corrent elèctric pel moviment d'un iman al voltant d'una bobina.