INS Argentona

DOSSIERS

Física de 2n. de batxillerat (1a Part)

Descarregar al teu disc dur 1.661 KB

Física de 2n. de batxillerat (2a Part)

Descarregar al teu disc dur 2.635 KB

á


EX└MENS DE F═SICA I QUÍMICA

Tercer d'ESO

Estats d'oxidació

Curs 2012-2013

Solucions Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Solucions Curs 2013-2014

Quart d'ESO

Curs 2012-2013

Solucions Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Solucions Curs 2013-2014

Exercicis de Cinemàtica

Exercicis de Forces i Pressió

Exercicis de Treball i Energia

Exercicis d'Ones

Exercicis de Reaccions Químiques

EXÀMENS DE FÍSICA

Primer de batxillerat

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Solucions exÓmens 1r batxillerat

Exercicis de Dinàmica

Exercicis de Principis de Conservació

Exercicis de Corrent Continu

Exercicis d'Imatges

Segon de batxillerat

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Solucions exÓmens 2n batxillerat

Per visualitzar els arxius dels exÓmens i de les seves solucions, que es troben en format PDF, cal utilitzar el programa ADOBE ACROBAT READER, per aconseguir-lo gratu´tament: http://www.adobe.es/products/acrobat/download/readstep.html


PROGRAMES

Moviments Rectilinis v3.0

Moviments Circulars v2.0

Tir Parabòlic v2.0

Dinàmica v2.1

Elements químics v1.1

Formulació Química inorgànica v2.2

Formulació Química orgànica v1.1

Descarregar al teu disc dur 652 KB

 


Aquesta és un apartat on hi ha diverses webs relacionades amb l'IES Argentona.

Pàgines WEB d'alumnes i ex-alumnes:
Bernat Torres http://www.pointsort.com
Bernat Torres http://www.bernatixer.com
Toni Veas http://www.toniveas.com

Pàgina WEB IES ARGENTONA
http://www.xtec.net/centres/a8052876

Pàgina WEB APMA IES ARGENTONA
http://www.chez.com/apma

pbartres@xtec.cat


    ═ndex