INTRODUCCIÓ Els Racons d'Anglès - Pilar Codina

La implantació dels racons s'ha pogut fer gràcies a la disposició d'un aula d'idiomes en el centre.
Els racons es treballen una vegada per setmana al cicle superior, començant a partir del segon trimestre del curs.
L'experiència és positiva i suposa un canvi en la dinàmica de classe. Estan ben rebuts pels alumnes i s'adapten als seus interessos i nivells.