ADRECES INTERESSANTS

 

Pàgina amb exercicis per millorar la lectura:

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

 

Pàgines amb exemples d'experiments de ciència:

http://www.educadormarista.com/PQEDISON/

http://www.xtec.es/centres/a8052761/web-natus/experiments.htm

 

Tangram:

http://www.xtec.es/~jbuil/tangram/

 

Selecció de webs amb recursos educatius classificats per matèries:

http://www.xtec.es/~cbarba1/RECURSOS/indexrecursos.htm

 

 

TIPUS DE LLETRA (FONTS)

En aquestes pàgines podeu trobar diferents tipus de lletra que es poden descarregar i instal·lar al vostre ordinador:

Normalment aquestes fonts estan comprimides amb format .zip. Cal guardar-les en una carpeta (podeu crear-ne una d'específica només pels tipus de lletra) i descomprimir-les abans d'instal·lar-les. Per descomprimir-les cal clicar amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció Extract to folder C: (i la carpeta on esteu treballant). S'obre el programa Winzip (si no el teniu cal instal·lar-lo al vostre ordinador.El podeu trobar al CD distribuït pel Departament Materials de Formació Eines) es clica sobre la pestanya I Agree i tenim ja l'arxiu descomprimit

Per instal·lar qualsevol tipus de lletra cal copiar-lo a la carpeta Fonts que està dins la carpeta Windows