Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat

Els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per tots els diferents racons de treball. Va bé que hi hagi més d'un mestre a l'aula de manera que cadascú s'encarregui d'uns racons concrets.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs. 

 

 

 

 

 

                 

 

  Grafisme:

  En aquest racó es treballa la coordinació visomotriu i el traç. Els nens/es exerciten una sèrie de traços que els permetran aprendre a escriure la grafia dels nombres i de les lletres (en lletra de pal o en lletra lligada). Les possibilitats i els materials que utilitzen són variats: 

  - Dibuixen amb un pal sobre la sorra.

  - Fan
  camins amb pintures de dit o amb pinzells. 

  - Tracen grafismes amb el dit en l'aire, sobre una taula, a la paret, en el terra,... 

  - Dibuixen amb guixos camins a la pissarra. 

  - També fan
  sanefes amb plastilina, ceres, aquarel·les, retoladors,...


  A la columna de la dreta podem veure alguns dels traços (que els nens/es anomenen 'camins') que treballem al llarg de tota l'etapa d'Educació Infantil. Utilitzant diferents tècniques progressivament aniran
  dominant i precisant cada traç. Sovint els situem en un context imaginari i expliquem que anem a dibuixar unes muntanyes, les torres d'un castell, els salts d'un conill que corre, les ones del mar, el fum que surt per una xemeneia, la casa del cargol...

                  

 

  Realitzem operacions de comptar elements, de resoldre problemes que impliquen fer sumes i restes mentals amb quantitats petites,... que sovint resolen d'una manera intuïtiva, però van despertant el sentit comú i la lògica matemàtica. Treballar el càlcul per racons ens permet adaptar-nos millor als diferents nivells que tenim a l'aula: ensenyem a cada nen/a allò que és capaç d'aprendre en relació no només a la seva edat sinó sobretot al seu nivell personal de maduració.

  Es poden alternar dues maneres diferents de calcular:

       -  Utilitzant material per comptar. Consisteix en representar una situació pràctica en la qual intervenen totes les nenes i nens del racó. Un exemple del tipus de diàleg, basat en preguntes que han de contestar: 

   

   - Quants cubs (o qualsevol altre material fàcil de manipular) té la Laura?.

   - En Joan n'hi dóna 2 més.

   - Quants cubs té ara la Laura?. I a en Joan, quants cubs li queden ara?.

   - Quants cubs tenen la Sara i l'Arnau junts?

   - ....

   

                  

  - Càlcul mental com el seu nom indica, plantegem problemes que els nens/es han de resoldre mentalment sense material per manipular. Unes vegades donen el resultat verbalment, d'altres vegades fem que l'escriguin en un full, posant primer el número i a continuació dibuixant què és (el dibuix substitueix la paraula).

   

  El resultat dels problemes d'aquest exemple és: 

  • 3 estrelles
  • 3 cotxes
  • 2 maduixes
  • 4 globus
  • 5 nines

   

Pàgina on podeu trobar informació sobre el mètode de Càlcul Mental anomenat El quinzet. http://www.elquinzet.com/

 

L'Expressió oral treballada en petit grup permet una participació més activa de tots els nens/es. Sovint consisteix en converses a partir de textos que llegim als nens/es, representacions, jocs,.... Podeu veure la part d'aquesta web dedicada al Llenguatge verbal.

Enllaç:

Recursos per a treballar la llengua: el joc.  http://www.xtec.es/sedec/pag100.htm

 

Ordinador: els nens/es acostumen a ser bastant autònoms en aquest racó. Podeu veure la pàgina d'aquesta web dedicada només al racó de l'ordinador

 

Seriacions: ordenen el material (boles, gomets, cubs, ...) segons una determinada característica. Les imatges animades d'aquesta pàgina són exemples de seriacions:  

- El color (seguint un determinat ordre lineal, per exemple: vermell, verd, groc, blau)

- La forma (cercle, quadrat, triangle, rectangle)

- La mida (gran, mitjà, petit)...

Fer seriacions ajuda als nens/es a estructurar-se, han de començar d'esquerra a dreta com en l'escriptura i seguir un ordre.

 

Dibuix lliure: té com a objectiu deixar totalment lliure la creativitat i la imaginació. Per donar un sentit més propi i de més llibertat a aquest racó tenen 'la capsa de dibuix lliure' amb els materials que necessiten: fulls, papers diversos per fer collage, retoladors, ... S'agafen lliurement les tisores, els punxons, la cola d'enganxar,... Dibuixen, pinten, pleguen, estripen, punxen, retallen, enganxen,... gaudint i sense preocupar-se pels resultats. Cada un d'ells/es quan acaba decideix què fa amb la seva producció sense haver de donar explicacions: regalar-la a algú de l'escola, emportar-se-la a casa, llençar-la a la paperera, ... segons la pròpia valoració que faci en cada cas. 

 

Altres racons: jocs de taula (puzles, dominó, ...), plastilina, pintura, enfilar, biblioteca,...

 

Racó de dibuix lliure.

 

 

 

 

              

Els racons de joc són una de les activitats preferides pels nens/es d'Educació Infantil. Després d'una llarga estona d'activitats dirigides (en aquestes edats es cansen i hem de programar tasques curtes i variar-les sovint) desitgen posar-se a jugar lliurement. 

Jugar els és necessari per formar-se i desenvolupar-se. El seus jocs sovint són simbòlics, imitant rols de la vida dels adults. 

A través del joc s'expressen lliurement i crec que hi ha d'haver una flexibilitat a l'hora d'escollir els racons de joc. A vegades els nens i nenes mostren preferències clares per determinats tipus de jocs i resten indiferents davant d'altres. Convé que pares i mestres intentem motivar-los despertant interès cap a noves possibilitats de joc: 

- Els nens/es amb molta preferència pels jocs moguts (córrer, empaitar-se, ...) procurant que descobreixin també jocs més tranquils i de concentració.

- Nens amb molta preferència pels jocs de concentració (puzles, ordinador,...) intentar despertar-los interès pels jocs més simbòlics (nines, cotxes,...) i de moviment.

- Evitar les preferències sexistes de joc (quan els nens només juguen amb cotxes i les nenes amb nines)

A través del joc els pares i mestres també podem educar als nens/es, inculcant que hi ha d'haver un respecte

- Cap als companys/es, solucionant els conflictes arribant a acords i sense agressivitat. Quan al pati o a la classe observem un nen jugant, podem captar com es relaciona amb els altres i també quin és el seu nivell de benestar personal (que repercuteix en els aprenentatges).

- Cap al material, aprenent a jugar amb el material concret que necessiten. Si no posem cap límit alguns nens/es arriben a treure tot el material que tenim a l'aula i el barregen completament. A alguns nens/es els hem d'explicar per exemple que per fer un puzle no s'han d'escampar totes les peces de tots els diferents puzles per tota la classe. Quan acaben de jugar els ensenyem a recollir retornant cada cosa al seu lloc.
 
 

 

 

 

Alguns dels racons de joc característics d'aquesta etapa són:  jugar a disfressar-se, a la perruqueria, al pàrquing, amb el tren, amb els cotxes, a la cuina, amb les nines, a doctors, en el taller, a la granja, amb construccions, amb titelles,...

 

 

 

 

 

 
            

El museu és l'espai d'exposició que tenim a la classe. Té moltes utilitats: els nens/es fan construccions, plastilina, composicions amb piuets... els agrada molt el resultat i els sap greu haver de desmuntar-ho tot de seguida per recollir. En el Museu podem veure durant uns dies les coses que han fet i després desar-ho. Per a ells/es és tot un orgull tenir una producció pròpia al museu: saben que només s'hi poden col·locar coses ben fetes. No cal dir que el protagonisme ha de quedar repartit i que tots hi exposen de tant en tant alguna cosa.

També podem exposar en el Museu els materials que tenim sobre els temes que estem treballant: 

- Els objectes petits amb un determinat so en el seu nom que porten de casa (per treballar la prelectura i preescriptura). 
- Els llibres que porten sovint per compartir-los amb els companys/es.
- Materials relacionats amb el tema que estiguem treballant a l'àrea de descoberta de l'entorn: elements del mar que trobem a la platja com petxines, crancs,... elements del bosc com pinyes, fulles diferents, plomes,... 

A la paret del Museu podem enganxar-hi també algun pòster, dibuixos, fotografies,... sobre el centre d'interès que treballem.

El museu d'aula ideal consistiria en una prestatgeria on poder-hi classificar per temes tot el material que durant un temps determinat hi està exposat. De tant en tant també podem ensenyar a les altres classes la nostra exposició situant la prestatgeria fora de la classe, per exemple al passadís. En cas de no tenir cap prestatgeria, una taula també pot servir. 

 

'Col·loco la meva construcció en el museu.'

Un altre espai: el racó 'Els nostres treballs', situat en una paret o suro. Hi pengem alguns treballs d'aquells nens/es que han fet un esforç per millorar, però no han de ser necessàriament els millors treballs. Als nens/es els agrada que se'ls reconegui el seu esforç i això els motivarà a continuar posant interès. És important que de tant en tant tots els nens/es hi puguin penjar algun treball.

 

 

 

Tornar al portal.               Tornar al començament de la pàgina.