L'expressió oral és molt important a l'Educació Infantil. Els nens/es estan aprenent a expressar-se, van precisant la pronunciació, ampliant el vocabulari, millorant la sintaxi, ... Aquest creixement lingüístic s'aconsegueix escoltant i parlant.

A través del diàleg es desenvolupa el llenguatge, s'estructura el pensament i es reforça la seguretat i l'autoestima. A l'aula quan conversem també estem treballant. Busquem que hi hagi situacions de diàleg i destinem temps a parlar sobre diferents temes: 

  • La vida de l'aula, des de les seves rutines diàries (hàbits, càrrecs, ...) fins als diferents esdeveniments quotidians són una ocasió per treballar l'expressió oral.

  • També estem treballant l'expressió oral no només a l'àrea de llenguatge verbal, sinó en totes les àrees (fins i tot en una sessió de psicomotricitat o de plàstica, per exemple). 

  • Parlem sobre les coses que estem aprenent, comentem els espectacles que anem a veure, les sortides que fem,... 

  • Parlem per compartir amb els altres les pròpies experiències (per exemple quan cada nen/a pot explicar el dilluns una activitat que ha fet durant el cap de setmana.). 

  • ...

Les correccions les fem de forma subtil, sense que s'inhibeixin de participar: l'adult torna a repetir correctament la paraula o frase errònia i les fa tornar a dir al nen/a. 

Per facilitar la comunicació, durant el temps que destinem a parlar podem estar asseguts en rotllana (en cadires o bé en el terra), veient-nos tots les cares i trobant-nos còmodes. A la rotllana es fomenten els hābits d'ordre, torn de paraula, respecte i tolerāncia vers els altres.

Aquestes estones de conversa han d'estar basades en la motivació dels nens/es: poden donar molt de si quan els nens/es estan interessats i atents, però no convé allargar-les quan comencen a estar cansats. 

El protagonisme ha de quedar repartit entre tots els nens i nenes. El tractament que donem als diferents temes ha de contribuir a formar una actitud positiva i constructiva davant de la vida. 

Éls nens/es han d'aprendre a escoltar i a parlar tant a casa com a l'escola.

L'expressió oral és treballa també a partir de la lectura de textos escrits. Als nens/es els agrada escoltar les lectures fetes pels pares, mares i mestres. Per als petits/es és fascinant que un adult llegeixi en veu alta, vivint i comunicant un text.

Quan llegim per als nens/es, aquests comencen a mostrar interès per la llengua escrita, iniciant-se en l'hàbit lector. El llenguatge literari és més culte i elaborat que l'oral, els permet desenvolupar la seva imaginació i els ajuda a entendre, parlar i pensar millor. Les ilˇlustracions d'un llibre o l'explicació dels grans no han de treure valor o substituir el text escrit. 

Quan en una narració introduïm onomatopeies i fem que els més petits/es les repeteixin els ajudem  a aprendre a pronunciar bé els diferents sons. 

 

Després d'escoltar els nens/es han de poder expressar i conversar sobre què han entès o après a partir de la lectura i quines preguntes els ha despertat; l'adult pot ajudar-los a trobar les respostes per ells mateixos.

Un dels molts conceptes que ens transmet Immaculada Juncā en el seus Seminaris sobre el llenguatge verbal és que hem de llegir diferents tipologies textuals als nens/es: poemes, narracions (contes, faules,...), textos instructius (com pot ser una recepta de cuina), científics (per exemple fragments d'un llibre sobre animals), informatius (escollir una notícia del diari), cartes, missatges,... 

Enllaįos on podem trobar recursos per treballar el llenguatge verbal:

Activitats Clic d'Educaciķ Infantil. Llengües. http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/ei.htm

Contes d'arreu del mķn. Recull de narracions i llegendes per cončixer altres cultures i fomentar la tolerāncia. http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/arreu/index.htm

Cavall fort. La web de la revista de sempre.  http://www.cavallfort.es

Revistes escolars a Internet  http://www.xtec.es/escola/revistes/

Literatura infantil i juvenil:  catāleg, mediateques als centres,... http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/index.htm

Associaciķ d'escriptors en llengua catalana. http://www.partal.com/aelc/

Mitjans de comunicaciķ en catalā. http://cultura.gencat.es/llengcat/altres/index.htm#MMCC

Recull de dites populars catalanes.  http://www.arrakis.es/~francesc/

 

 

Llenguatge verbal.Llenguatge musical.    Llenguatge matemātic. Llenguatge plāstic.Tornar al portal.