Anexes Química II

Exercicis i problemes

Principi
 

Primera Quinzena: Estats de la matèria
Cinquena Quinzena: Equilibri químic
Novena Quinzena: Reaccions de tranferència d'electrons
Segona Quinzena: Enllaç químic
Sisena Quinzena: Cinètica química
Decena Quinzena: Equilibris de solubilitat
Tercera Quinzena: Termodinàmica química
Setena Quinzena: Reaccions de transferència de protons
Oncena Quinzena: Reaccions dels compostos del carboni
Quarta Quinzena: Repàs i consolidació
Vuitena Quinzena: Repàs i consolidació
Dotzena Quinzena: Repàs i consolidació

Formulació
Exercicis de Formulació
Taula Periòdica
           

Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona