Guia

 

Principi
FORMULACIÓ QUÍMICA

 

 

  TEORIA: Formulació i nomenclatura
  EXERCICIS
     

 

 

¿Vols fer exercicis autocorregits?

 
TEMA
           
  Taula Periòdica
       
  Valències i configuracions
     
               
 
Química Inorgànica
               
 
Compostos Binaris
 
EXERCICIS D'ANOMENAR
EXERCICIS DE FORMULAR
 
Metal i no metall
           
               
 

Metal i hidrogen:

Els hidrurs metàl·lics
 
 
Metal i no metall:
Les sals hidràcids
 
 

Metal i oxigen:

Els òxids
 
               
 
No Metal i no metall
         
               
 
Hidrogen i no metall:
Els àcids hidràcids
 
 
No Metal i no metall:
Altres hidrurs
 
 
No metall ioxigen:
Els òxids no metal·lics
 
 
Els peròxids:
 
 
               
 
Compostos Ternaris
           
               
 
 
Hidròxids:
 
 
Oxoàcids:
 
 
 
Oxosals:
 
 
 
Sals Àcides:
 
 
               
             
 
Complexos
 
 
 
               
 
EXERCICIS DIVERSOS
               
 
Compostos binaris:
 
 
 
Àcids diversos:
 
Àcids, ions i sals:
               
               
 
Química Orgànica
  Hidrocarburs:            
 
De cadena oberta:
 
   
 
 
De cadena tancada:
           
  Compostos            
 
oxigenats:
 
   
 
 
nitrogenats: