Matèries

Secció de Química Telf. 934335183

 
Matèries
  Assignatures Professors
Horaris
   
Química
Química I
Ramón Blanco Fernández
 
   
Química II
Ramón Blanco Fernández  
Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona 

ICESD
Comentaris