Planetes Sistema Solar El Sol Planetes Asteroides Cometes Meteorits Exploració Venus

Mercuri

És el planeta més proper al Sol i el segon més petit del Sistema Solar. És menor que la Terra, però més gran que la Lluna.

Si ens situessim sobre Mercuri, el Sol ens semblaria dues vegades i mitja més gran. El cel, però, el veuriem sempre negre, perquè no hi ha una atmòsfera que pugui dispersar la llum.

Els romans li van posar el nom del missatger dels déus perque es movia més ràpid que els altres planetes. Dóna la volta al Sol en meys de tres mesos.

En canvi, gira lentament sobre el seu eix, un cop cada 58 dies i mig. Abans ho feia més ràpid, però la influència del Sol l'ha anat frenant.

Quan un costat de Mercuri és de cara al Sol, arriba a temperatures superiors als 425 ºC. Les zones a l'ombra baixen fins als 170 sota zero. Els pols es mantenen sempre molt freds. Això fa pensar que hi pot haver aigua (congelada, és clar).

La superfície de Mercuri és semblant a la de la Lluna. El paisatge és ple de cràters i esquerdes, en mig de marques ocasionades pels impactes dels meteorits.

La presència de camp magnètic indica que té un nucli metàlic, parcialment líquid. La seva alta densitat, la mateixa que la Terra, fa pensar que aquest nucli ocupa gairebé la meitat del volum del planeta.

Dades sobre Mercuri La Terra
Tamany: radi equatorial 2.440 km.6.378 km.
Distància mitjana al Sol 57.910.000 km.149.600.000 km.
Dia: període de rotació sobre l'eix 1.404 hores23,93 hores
Any: òrbita al voltant del Sol 87,97 dies365,256 dies
Temperatura superficial mitjana 179 º C15 º C
Gravetat superficial a l'equador 2,78 m/s2 9,78 m/s2

Ampliar les imatges
del planeta Mercuri
Foto del planeta Mercuri La superfície de Mercuri Interior del planeta Mercuri


Mosaic de fotos fetes per la nau Mariner 10 al 1974.

  Fotos del Sistema Solar     Fotos de l'Univers     Textos d'Astronomia  


Portada
[Sistema Solar] [Sol] [Planetes] [Mercuri] [Venus] [Terra]
[Lluna] [Mart] [Júpiter] [Saturn] [Urà] [Neptú] [Plutó]
[Asteroides] [Cometes] [Meteorits] [Exploració] [Enllaços]
Capçalera

Tornar a l'inici:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar