English version   Catalan version

The acid rain monitoring 


BooksBibliography


index
 

Books


  • Manual de l'home del temps. Iniciació a la meteorologia, Marcel Costa i Eulàlia Roger. L'esparver ciència. Edicions de la magrana. ( 1a edició: setembre de 1996 ).
  • Quin temps fa?, Alfred Rodríguez Picó
  • Física i Química de tercer de B.U.P. Dou, Masjoan, Pfeiffer i Febrer. Editorial Casals.
  • Gran Enciclopèdia Catalana
  • Apunts sobre pluja àcida, Crèdit variable de Meteorologia, I.E.S. La Bisbal.
  • Acid rain over Europe, ASE 1991.


to the top 

Internet websites: Linksto the top