PÀGINA EDUCACIÓ FÍSICA


Benvinguts !

Pau

Gisela

Rogeli
Nº de llibreta de pagament d'activitats
Caixabank - La Caixa
2100.8176.23.2100115484
Fotografies
Informació 3er i 4art d'ESO
15-Sep-2013 Última data de revisió 
stats count 

Normativa

Cal dur roba esportiva i còmoda.

És obligatori dur la samarreta del centre a les classes.

Cal dur calçat esportiu adient de recanvi, net, per realitzar l'activitat dins el pavelló. (cordat, amb bona amortiguació,...)

La dutxa és obligatòria i es dedicarà una part del temps de l'activitat a l'higiene personal. Cal dur el material de dutxa. És valorarà dins de l'actitud.

Per la bona transpiració i higiene personal de l'alumne no es permetrà dur el cap cobert.

Es considera que  tota lesió que impliqui la pèrdua de més del 30% de les classes pràctiques farà que l'alumne hagi de presentar un treball complementari.

En tot cas les exempcions i faltes hauran de ser justificades per escrit, ja sigui pels pares o pel metge.

S’aplica la normativa de l’escola: en el  cas  de  acumular 6 retards o 4 faltes a classe sense justificar – recordeu que les faltes d’equip que impossibilitin la realització de la pràctica de classe, es consideren com una falta a classe sense justificar- ,es considerarà una actitud negativa vers l’assignatura, per tant, se suspendrà l'avaluació.

Acabeu de mirar la informació a criteris d'avaluació

Atenció

Si el vostre fill/a té alguna al.lèrgia o característica física que pugui afectar a la seva activitat d'Educació Física cal que es posi en contacte amb nosaltres o a la secció de permisos i imprimexi el full i ens el faci arribar.

 

u