Estudi


La xarxa Internet: una eina per a l'ensenyament de la llengua i la literatura. Anālisi d'una activitat experimental: els teledebats (treball realitzat grācies a una llicčncia per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 2256 de 16.9.1996).


Pončncies


Algunes consideracions sobre Internet i l'ensenyament de la literatura
tornar enrera