LA XARXA INTERNET: una eina per a l'ensenyament de la llengua i la literatura

ELS TELEDEBATS: anālisi d'una activitat telemātica experimental


1. Introducciķ
2. La llengua i la literatura a Internet
3. Anālisi d'una experičncia: els teledebats
4. Conclusions i propostes de futur
5. Bibliografia  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ramon Salvo Torres
 
rsalvo@pie.xtec.es
 
 
 
La realitzaciķ d'aquest treball ha estat possible grācies a una llicčncia per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 2256 de 16.9.1996)