AVALUACIÓ

L'avaluació d'aquesta WebQuest es farà de dues maneres que són les següents:

- RÚBRICA DE COL·LABORACIÓ

- RÚBRICA DEL TREBALL FINAL

Si voleu saber si el vostre treball ha estat satisfactori haureu de sumar un mínim de 35 punts entre la suma de les dues rúbriques.

Tornar a l'inici de la WQ