Google a XTEC
  

Principal Mapa

Polèmica sobre l'autoria

 

Cristopher Marlowe  
VII Comte de Oxford   
Francis Bacon
Per a saber més

Biografia
Cronologia
Carrera teatral
Polèmica sobre l'autoria

Ja en temps de Shakespeare, el seu contemporani Ben Jonson es referia al Bard com un autor de "poc llatí i menys grec" satiritzant la manca d'educació universitària del dramaturg.

Aquesta falta d'educació superior va donar origen a partir del S XVIII a una sèrie de teories que posaven en dubte la capacitat d'un vulgar actor elisabetià per a crear una obra tan magna i d'un contingut tan extens.

Aquestes teories han tingut gran arrelament en àmbits erudits alemanys, a manera d'anècdota podem citar la clara adhesió de Freud a la teoria baconiana. No és intenció d'aquestes pàgines abundar en el tema i només oferim un petit resum il·lustratiu. A part de nombrosa bibliografia, existeixen pàgines en internet que s'ocupen extensivament de la polèmica.

Principals candidats 

Cristopher Marlowe (1564-1593) Marlowe va morir jove en una baralla de taverna. D'acord a aquesta teoria Marlowe no hauria mort sinó que  va fingir la mort per interessos de la corona per a la qual actuava d'espia. Hauria utilitzat el nom de l'actor William Shakespeare per a signar les seves obres.

Edward de Were, VII Comte de Oxford (1550-1604) Aquesta és la teoria que potser té més adeptes. El Comte tenia vocació literària i moltes de les situacions descrites en els drames signats per Shakespeare podrien reflectir situacions reals viscudes pel comte. La principal oposició a aquesta teoria està en la data de defunció del candidat, que deixaria sense autor a totes les obres posteriors al 1604.

Francis Bacon (1561-1526) Aquesta teoria es basa en la coincidència de dates i altres detalls. Bacon fou una de les plomes més erudites del seu temps i per això se li atribueix l'autoria de tota l'obra dramàtica de Shakespeare. El principal motiu per a refutar aquesta teoria és que Bacon ja té una copiosa obra pròpia en un estil completament diferent al de Shakespeare.

Per a saber més

Baxter, James Phinney. The Greatest of Literary Problems: The Authorship of the Shakespeare Works; an Exposition of All the Points at Issue. Boston: Houghton Mifflin Co., 1917.

Churchill, R. C. Shakespeare and His Betters: A History and a Criticism of the Attempts Which Have Been Made to Prove That Shakespeare's Works Were Written by Others. London: M. Reinhardt, 1958.

McManaway, James G. The Authorship of Shakespeare. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1964.  

 

   
free hit counter  

 Susanna Alonso-Cuevillas Sayrol  2004  Correspondència amb ls professora

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya