Música i...

Modernisme

Característiques:
- Predomini de la corba sobre la recta.
- Riquesa i detallisme de la decoració.
- Ús freqüent de motius vegetals.
- Gust per la asimetria.
- Esteticisme refinat.
- Dinamisme de les formes.

Modernisme musical català

Característiques:
- Wagnerisme (influència de l'obra de Richard Wagner) Fragment de l'Obertura de lÒpera "L'Holandès errant" Richard Wagner
- Nacionalisme "Els Segadors" Himne nacional de Catalunya