ELS FESTIVALS TEATRALS

Els orígens del teatre

El teatre, tant la tragèdia com la comèdia, els seus dos gèneres principals, va néixer a Atenes entre el s. VI i al V a. C. com a acte del culte al déu Dionís. Per tant, en els seus orígens, les obres dramàtiques es representaven solament durant dues de les festivals que els atenesos dedicaven anualment a Dionís: les Lenees (gener) i les Grans Dionísies (març). L'espai on es representaven era el Teatre de Dionís, construït en un vessant del turó de l'Acròpolis. Les representacions prenien la forma de competicions. El caràcter religiós del teatre es mostrava sacrificant a Dionís un garrí a l'altar de l'orquestra i donant al sacerdot de Dionís el lloc d'honor.