LA TRANSCRIPCIÓ DEL GREC AL CATALÀ: NORMES BÀSIQUES

La transcripció consisteix a adaptar els manlleus d'una llengua a la grafia d'aquella llengua a la qual s'incorporen. Les paraules d'origen grec es transcriuen al català a través del llatí.

Transcripció de les lletres de l'alfabet grec:

grec
llatí
català

(1) c en els grups -τιο-, -τια-, -τιω-.

(2) qu davant e, i, mentre que c davant a, o, u i consonant i a final de mot
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
a
b
g
d
e
z
e
th
i
c
l
m
n
x
o
p
r, rh
s
t
y
ph
ch
ps
o
a
b
g
d
e
z
e
t
i
c
l
m
n
x
o
p
r
s
t, c (1)
i
f
c, qu (2)
ps
o

Transcripció dels diftongs:

grec
llatí
català
  seguit de vocal
αι
ae
e
 
ει
i
i
 
οι
oe
e
 
αυ
au
au
av
ευ
eu
eu
ev
ου
u
u
ov
υι
yi
i
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més cal tenir en compte que:

  • L'esperit aspre es transcriu en llatí amb h-, que es conserva en català.
  • γ davant consonant velar (=gutural: γ, κ, χ i ξ) es transcriu en llatí i català n: ἄγγελος > angelus > àngel.
  • Les consonants geminades λλ, μμ, νν, ρρ, σσ es conserven en català: l·l ("ela geminada"), mm, nn, rr, ss, mentre que altres (ββ, κκ, ππ, ττ) se simplifiquen en una consonant (b, c, p, t).
  • El català no manté l'accent grec sinó que en els mots d'origen grec segueix l'accent llatí segons les seves normes prosòdiques.