PRIMERA DECLINACIÓ: TEMES EN -A

Terminacions

    singular  plural
 
 

N
V
A
G
D

fem.
I II III


-αν
-ας
-ᾳ


-ην
-ης
-ῃ
-α

-αν
-ης

-ῃ
masc.
 I II
-ας

-αν
-ου
-ᾳ
-ης

-ην
-ου
-ῃ
fem.-masc.
I, II, III
-αι
-αι
-ας
-ων
-αις

Tipus

tipus I: noms en -α pura
(precedida de ρ, ε, ι)
femenins: ἡμέρα  ας  ἡ  'dia' ἡμέρα-
masculins: νεανίας  ου  ὁ  'jove, noi' νεανία-
tipus II: noms en -η
(no precedida de ρ, ε, ι) 
femenins: τέχνη ης  ἡ  'tècnica' τέχνη-
masculins: ναύτης  ου  ὁ  'navegant' ναύτη-
tipus III: noms en -α impura
(no precedida de ρ, ε, ι):
Només n'hi ha de femenins:
δόξα  ης  ἡ  'opinió'

 

 
  • Nom., voc. i ac. amb -α.
  • Genitiu i datiu amb -η. 
δόξα-
δόξη-

Femení

fem. I (en -α pura)
singular plural
N V A G D ἡμέρα
ἡμέρα
ἡμέραν
ἡμέρας
ἡμέρ
ἡμέραι
ἡμέραι
ἡμέρας
ἡμέρων
ἡμέραις
fem. II (en -η)
singular plural
N V A G D τέχνη
τέχνη
τέχνην
τέχνης
τέχν
τέχναι
τέχναι
τέχνας
τέχνων
τέχναις
fem. IΙΙ (en -α impura)
singular plural
N V A G D δόξα
δόξα
δόξαν
δόξης
δόξ
δόξαι
δόξαι
δόξας
δόξων
δόξαις

Masculí

masc. I (en -α pura)
singular plural
N V A G D νεανίας
νεανία
νεανίαν
νεανίου
νεανί
νεανίαι
νεανίαι
νεανίας
νεανίων
νεανίαις
masc. II (en -η)
singular plural
N V A G D ναύτης
ναύτα
ναύτην
ναύτου
ναύτ
ναύται
ναύται
ναύτας
ναύτων
ναύταις

Observacions:

  • Els diversos tipus només es diferencien en singular, mentre que el plural és igual per a tots.
  • El masculí es diferencia del femení per la presència d'una al nominatiu sg. i pel genitiu en -ου provinent dels temes en -ο.
  • Els temes en -α / -η formen substantius femenins i masculins i, a més, el femení d'adjectius i participis.