EL PARTICIPI DELS VERBS TEMÀTICS

1. Participi de present

1.1. Actiu

Com els adjectius de la tercera i primera declinacions o 3-1-3, el masculí segueix la tercera declinació masc.-fem. (atemàtics, el tema en nasal) , el femení la primera declinació femení -tipus III (-α/η)- i el neutre la tercera neutre (atemàtics, tema en nasal).

1.1.1. Verbs contractes

Paradigma: λύων λύουσα λύον

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λύων
λύων
λύοντα
λύοντος
λύοντι
λύουσα
λύουσα
λύουσαν
λυούσης
λυούσ
λῦον
λῦον
λῦον
λύοντος
λύοντι
λύοντες
λύοντες
λύοντας
λυντων
λύουσι(ν)
λύουσαι
λύουσαι
λυούσας
λυουσῶν
λυούσαις
λύοντα
λύοντα
λύοντα
λυντων
λύουσι(ν)
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre

1.1.2. Verbs contractes

verbs en άω

τιμάω ῶ 'honorar'

masc.
N G τιμάων τιμάοντος >
>
τιμν τιμντος
fem.
N G τιμάoυσα τιμάoυσης >
>
τιμσα τιμσης
neutre
N G τιμάον τιμάοντος >
>
τιμν τιμντος

verbs en έω

ποιέω ῶ 'fer'

masc.
N G ποιέων ποιέοντος >
>
ποιν ποιοῦντος
fem.
N G ποιέoυσα ποιέoυσης >
>
ποιοῦσα ποιοῦσης
neutre
N G ποιέον ποιέοντος >
>
ποιούν ποιοῦντος

verbs en όω

δηλόω ῶ 'mostrar'

masc.
N G δηλόων δηλόοντος >
>
δηλν δηλοῦντος
fem.
N G δηλόoυσα δηλόoυσης >
>
δηλοῦσα δηλούσης
neutre
N G δηλόον δηλόοντος >
>
δηλούν δηλοῦντος

 

1.2. Mitjà-passiu

Com els adjectius de la primera i segona declinacions o 2-1-2, el masculí segueix la segona declinació masc.-fem. (tema en -o), el femení la primera declinació femení -concretament el tipus II (-η)- i el neutre la segona neutre (tema en -o).

1.2.1. Verbs no contractes

Paradigma: λυόμενος -η -ον, amb el femení de la primera declinació tipus II (-η)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λυμενος
λυμενε
λυμενον
λυομένου
λυoμν
λυομένη
λυομένη
λυομνην
λυομένης
λυομέν
λυμενον
λυμενον
λυμενον
λυομένου
λυoμν
λυμενοι
λυμενοι
λυμενους
λυoμνων
λυoμνοις
λυμεναι
λυμεναι
λυoμνας
λυμενῶν
λυoμναις
λυμενα
λυμενα
λυμενα
λυoμνων
λυoμνοις
2a decl. masc.
1a decl. fem. II
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

1.2.2. Verbs contractes

verbs en άω

τιμάω ῶ 'honorar'

masc.
N G τιμαμενος τιμαομένου >
>
τιμμενος τιμωμένου
fem.
N G τιμαoμένη τιμαoμένης >
>
τιμωμένη τιμωμένης
neutre
N G τιμαμενον τιμαομένου >
>
τιμμενον τιμωμένου

verbs en έω

ποιέω ῶ 'fer'

masc.
N G ποιεμενος ποιεoμένου >
>
ποιούμενος ποιουμένου
fem.
N G ποιεoμένη ποιεoμένης >
>
ποιουμένη ποιουμένης
neutre
N G ποιεμενον ποιεoμένου >
>
ποιούμενον ποιουμένου

verbs en όω

δηλόω ῶ 'mostrar'

masc.
N G δηλoμενος δηλooμένου >
>
δηλούμενος δηλουμένου
fem.
N G δηλooμένη δηλooμένης >
>
δηλουμένη δηλουμένης
neutre
N G δηλoμενον δηλooμένου >
>
δηλούμενον δηλουμένου

 

1.3. El verb 'ser'

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D ν
ν
ντα
ντος
ντι
οὖσα
οὖσα
οὖσαν
οὔσης
οὔσ
ν
ν
ν
ντος
ντι

ντες
ντες
ντας
ντων
ουσι(ν)

οὖσαι
οὖσαι
οὖσας
οὐσῶν
οὔσαις
ντα
ντα
ντα
ντων
ουσι(ν)
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre

 

2. Participi d'aorist

2.1. Actiu

Com els adjectius de la tercera i primera declinacions o 3-1-3, el masculí segueix la tercera declinació masc.-fem. (atemàtics, tema en -ντ-) , el femení la primera declinació femení -tipus III (-α/η)- i el neutre la tercera neutre (atemàtics, tema en -ντ-).

Paradigma: λύσας λύσασα λῦσαν

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λύσας
λύσας
λύσαντα
λύσαντος
λύσαντι
λύσασα
λύσασα
λύσασαν
λυσάσης
λυσάσ
λῦσαν
λῦσαν
λῦσαν
λύσαντος
λύσαντι
λύσαντες
λύσαντες
λύσαντας
λυσάντων
λύσασι(ν)
λύσασαι
λύσασαι
λυσάσας
λύσασῶν
λυσάσαις
λύσαντα
λύσαντα
λύσαντα
λυσάντων
λύσασι(ν)
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre

 

2.2. Mitjà

Paradigma: λυσάμενος -η -ον 'bell -a', amb el femení de la primera declinació tipus II (-η)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λυσάμενος
λυσάμενε
λυσάμενον
λυσαμένου
λυσαμν
λυσαμένη
λυσαμένη
λυσαμνην
λυσαμένης
λυσαμέν
λυσάμενον
λυσάμενον
λυσάμενον
λυσαμένου
λυσαμν
λυσάμενοι
λυσάμενοι
λυσάμενους
λυσαμνων
λυσαμνοις
λυσάμεναι
λυσάμεναι
λυσαμνας
λυσαμενῶν
λυσαμναις
λυσάμενα
λυσάμενα
λυσάμενα
λυσαμνων
λυσαμνοις
2a decl. masc.
1a decl. fem. II
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

 

3. Participi de futur

3.1. Actiu

Igual que el participi de present però amb la -σ- pr˛pia del futur.

Paradigma: λύσων λύσουσα λύσον

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λύσων
λύσον
λύσοντα
λύσοντος
λύσοντι
λύσουσα
λύσουσα
λύσουσαν
λύσούσης
λυσούσ
λύσον
λύσον
λύσον
λύσοντος
λύσοντι
λύσοντες
λύσοντες
λύσοντας
λυσντων
λύσουσι(ν)
λύσουσαι
λύσουσαι
λυσούσας
λυσουσῶν
λυσούσαις
λύσοντα
λύσοντα
λύσοντα
λυσντων
λύσουσι(ν)
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre

3.2. Mitjà

Igual que el participi de present però amb la -σ- pròpia del futur.

Paradigma: λυσόμενος -η -ον 'bell -a', amb el femení de la primera declinació tipus II (-η)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λυσμενος
λυσμενε
λυσμενον
λυσομένου
λυσoμν
λυσομένη
λυσομένη
λυσομνην
λυσομένης
λυσομέν
λυσμενον
λυσμενον
λυσμενον
λυσομένου
λυσoμν
λυσμενοι
λυσμενοι
λυσμενους
λυσoμνων
λυσoμνοις
λυσμεναι
λυσμεναι
λυσoμνας
λυσμενῶν
λυσoμναις
λυσμενα
λυσμενα
λυσμενα
λυσoμνων
λυσoμνοις
2a decl. masc.
1a decl. fem. II
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

3.3. El verb 'ser'

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D σμενος
σμενε
σμενον
σομένου
σoμν
σομένη
σομένη
σομνην
σομένης
σομέν
σμενον
σμενον
σμενον
σομένου
σoμν
σμενοι
σμενοι
σμενους
σoμνων
σoμνοις
σμεναι
σμεναι
σoμνας
σμενῶν
σoμναις
σμενα
σμενα
σμενα
σoμνων
σoμνοις
2a decl. masc.
1a decl. fem. II
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre