L'INFINITIU

1. Infinitiu present

1.1. Infinitiu present temàtic:  
activa
arrel verbal + εῖν
λύειν
mitjana
tema d'aorist + έσθαι
λύεσθαι
     
1.2. Infinitiu present temàtic contracte:  

verbs en άω

τιμάω ῶ 'honorar'

activa
τιμάειν > τιμν
mitjana
τιμάεσθαι > τιμσθαι

verbs en έω

ποιέω ῶ 'fer'

activa
ποιέειν > ποιεῖν
mitjana
ποιέεσθαι > ποιεῖσθαι

verbs en όω

δηλόω ῶ 'mostrar'

activa
δηλόειν > δηλοῦν
mitjana
δηλόεσθαι > δηλοῦσθαι

1.3. Verb 'ser'

εἶναι

2. Infinitiu aorist

2.1. Aorist sigmàtic:

activa
arrel verbal + σαι
λῦσαι
mitjana
arrel verbal + σασθαι
λύσασθαι

En afegir la -σ- es produeixen els mateixos canvis fonètics vistos en l'aorist d'indicatiu.

 

2.2. Αorist temàtic:    
activa
tema d'aorist + εῖν
φυγεῖν
mitjana
tema d'aorist + έσθαι
φυγέσθαι

 

3. Infinitiu futur

3.1. Infinitiu futur sigmàtic

activa
arrel verbal + σειν
λύσειν
mitjana
arrel verbal + σεσθαι
λύσεσθαι

En afegir la -σ- es produeixen els mateixos canvis fonètics vistos en el futur d'indicatiu i en l'aorist.

 

3.2. Infinitiu futur contracte:  
activa
tema d'aorist + εῖν
κρινεῖν
mitjana
tema d'aorist + έσθαι
κρινεῖσθαι

3.3. El verb 'ser'

ἔσεσθαι