VEUS DEL VERB: ACTIVA, PASSIVA I MITJANA

En grec el verb té tres veus: activa, passiva i mitjana:

  • en la veu activa el subjecte és qui realitza l'acció verbal,
  • la veu mitjana també in el subjecte és qui realitza l'acció verbal però amb una implicació més fonda del subjecte en l'acció,
  • en la veu passiva, en canvi, el subjecte és l'objecte de l'acció verbal.

L'activa i la passiva també existeixen en les altres llengües que coneixeu, i per tant la seva traducció no ofereix problemes especials: les podem traduir amb la nostra activa i passiva. Per contra la veu mitjana és menys habitual i mereix una explicació més extensa.

Per entendre la diferència ens pot ser útil comparar aquestes dues frases:

  • ὁ ἱερέυς τοῖς θεοῖς θύει. 'El sacerdot fa un sacrifici' (per encàrrec d'una altra persona).
  • ὁ θεραπεύτης τοῖς θεοῖς θύεται. 'El fidel fa el seu sacrifici' (en el seu propi interès).

La traducció de la veu mitjana es pot fer amb diversos recursos:

  • amb la forma pronominal del verb,
  • amb la forma reflexiva o recíproca del verb
  • amb un verb diferent de l'activa

De tota manera el vocabulari o el diccionari sol recollir la traducció de la mitjana de cada verb.

Hi ha verbs que admeten la veu activa i la mitjana, però d'altres només una de les dues.

  • L'enunciat dels verbs que només tenen mitjana apareix amb la terminació mitjana (-μαι).
  • Els verbs que tenen les dues veus són recollits amb la terminació activa i es dóna primer el significat actiu i tot seguit el mitjà.