Relleu de l'Ara pacis d'August que representa els senadors.

Durant gran part de la seva història la societat romana va ser prou oberta per acceptar l'entrada en la ciutadania de nous membres provinents d'altres cultures o de l'esclavitud i una prudent mobilitat entre les classes socials. Des del punt de vista polític Roma es va organitzar com una república en la qual participaven tots els ciutadans, encara que d'una manera força desigual, fins que el sistema republicà es va anar diluint a poc a poc en l'imperial però sense desaparèixer mai del tot.