ALGUNS CONSELLS PER A LA TRADUCCIÓ

 • No cal dir que és imprescindible entendre i saber perfectament la gramàtica: declinacions, conjugacions i sintaxi (participis, relatius...). Els apunts o el llibre de gramàtica només us hauria de servir per consultar dubtes puntuals. Si no perdreu molt de temps.
 • Primer convé intentar comprendre l'estructura del text: separar les frases (limitats per un nexe i un verb), identificar les frases subordinades i la principal.
 • Els nexes coordinants (esp. les conj. copulatives et , atque , -que ) uneixen elements amb la mateixa funció (frases, sintagmes, paraules) i, per tant, sovint us ajuden en cas de dubte.
 • A l'hora de traduir una frase és important començar pels elements principals (subj.-verb-CD) per construir l'estructura bàsica de la frase i completar-la després amb els secundaris (adj., adv.).
 • El subjecte pot ser el·líptic. Però un verb transitiu necessita abans un CD que un subj.
 • S'ha de determinar amb quins substantius concorden (en cas, gènere i nombre) els participis i adjectius per saber a què fan referència.
 • Els possessius i els pronoms personals sovint se sobreentenen en llatí.
 • Heu d'intentar que el text que resulti de la vostra traducció tingui sentit, sense forçar la gramàtica. Si no en té, heu de sospitar que hi ha alguna cosa que no va bé.
 • Malgrat que useu diccionari seria convenient conèixer un vocabulari bàsic com a punt de referència. Per exemple Anne Mahoney proposa una llista de 200 paraules bàsiques que sumen la meitat d'un text corrent en prosa.
 • A l'hora de consultar el diccionari:
  • Recordeu que hi ha diccionaris que distingeixen entre u i v i altres que no. Com ho fa el vostre?
  • Cal llegir tota l'entrada, perquè el significat que necessites pot estar a qualsevol lloc, i fixar-se en els exemples, que sovint indiquen la construcció o el règim.
  • Sovint una mateixa forma pot corrrespondre a diverses paraules (verbs, subst., adj., adv.) i, per tant, cal considerar totes les possibilitats per triar la que s'escau més al context en funció de l'estructura sintàctica i el significat.
  • És important mirar si un verb és transitiu o intransitiu per saber si pot dur CD o no.
  • També cal comprovar el règim verbal d'aquells verbs que demanen un complement en genitiu, datiu o ablatiu.
  • Per determinar el significat més adequat és imprescindible tenir en compte les paraules de l'entorn, esp. el conjunt subj.-V-CD.
  • Us heu de fixar en les abreviatures (explicades al principi del diccionari).
 • I el més important: cal practicar molt per aprendre a traduir.