NEPOT

Corneli Nepot va viure aproximadament entre el 100 i el 25 aC. Nascut al nord de l'actual Itŕlia, es va traslladar aviat a Roma, on es va dedicar només a les lletres, especialment a estudis d'erudició histňrica, sense entrar en política. La seva obra principal és Homes il·lustres (De uiris illustribus), setze llibres de breus biografies dels grans homes de l'antiguitat, reunits per especialitats: generals, poetes, filňsofs, etc. Cadascuna d'aquestes categories es dividia en dos llibres, un per als romans i l'altre per als estrangers, la gran majoria dels quals grecs. D'aquesta obra solament resten 22 biografies de cabdills estrangers i dos d'historiadors romans. La finalitat de Nepot és proporcionar un manual que contribueixi a donar una educació moral posant els diferents personatges com a bons i mals exemples alhora que entreté amb nombroses ančcdotes. El resultat és mediocre, tant per la informació que aporta com pel seu estil gris i rudimentari.