OVIDI ENAMORAT: POESIA ELEGÍACA D’AMOR

Ovidi serà el darrer gran representant de l'elegia. N'ampliarà l'ús a diversos temes.

  • Amors (Amores)

    La va escriure quan encara era molt jove. El tema de gairebé totes les 51 elegies que la componen és l'amor, tant en el seu vessant noble com en el sensual. Aquesta seva primera obra ja traspua el gust per les aventures i conquestes amoroses i retrata una Roma, ja en el cim del seu poder, plena d'intrigues amoroses i una societat abocada al plaer. Hi són especialment perceptibles les influències de Catul, Tibul i Properci..

  • Heroides (Heroides)

    Va ser redactada en dues sèries. La primera és un conjunt de quinze poemes en forma de cartes escrites per heroïnes de la mitologia grega als seus marits o amants absents. No tenen cap model grec ni llatí, tot i que els temes són extrets fonamentalment de l'èpica i la tragèdia gregues, per exemple n'hi ha una de Penèlope a Ulisses. Una excepció és l'epístola de Dido a Eneas, inspirada en l'Eneida, si bé en dóna una visió contrària a la de Virgili: segons Ovidi, que no creu en la missió d'Eneas, aquest no hauria d'haver abandonat Dido. En totes elles el poeta demostra un profund coneixement de la psicologia de les dones. La segona sèrie, escrita uns anys més tard,  són tres parells de cartes, també de motiu mitològic. Cada parell consisteix en la carta d'un home i la resposta d'una dona, per exemple Paris i Hèlena.

     

    Fresc de la casa dels Vetis, Pompeia.