LA VILLA VRBANA

Si el propietari no era prou ric quan anava al camp s'estava en les millors habitacions de la uilla rustica o en una casa modesta. Però molts latifundistes es feien construir magnífiques vil·les en indrets de bellesa paisatgística. Solien tenir totes les comoditats imaginables fins i tot calefacció a l'hivern (per mitjà d'un sistema d'hipocaust). L'estructura d'aquestes vil·les era molt variada, però, en general, s'hi accedia directament pel peristil. Les habitacions s'agrupaven en edificis diferents comunicats entre si per passadissos coberts (criptopòrtics). L'envoltaven horts, petits boscos i jardins.

Vil·la d'Oplontis, a Torre Anunziata (Campània), s. I d.C., probablement propietat de Popea, esposa de l'emperador Neró. A dalt un vista general. A baix a la dreta un criptopòrtic (SG).

Superior esquerra: atri, andron i, al fons, peristil de la vil·la de la Torre Llauder, Marató (SG).

Webs d'interès: